26/3/13

Λουδίας !!! Το ποτάμι της Πέλλας.

Πέλλα !!! Ο τόπος που γέννησε τον Μέγα Αλέξανδρο.
Λουδίας !!! Το ποτάμι της Πέλλας.