14/9/11

ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟ Γιαννιτσών στο Ανάπτυξης

Χρυσές Πρωταθλήτριες 4Χ Κορασίδων αρχ. - Αργοστόλι 2011
Σ. Τάντση - Ρ. Θωμαίδου - Π. Αλμπαντάκη - Κ. Μπαλλή